ΕΠΩΝΥΜΙΑ: GSMK HELLAS TRANSPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: GSMK Μ.Ι.Κ.Ε.

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ι.Κ.Ε.

Α.Φ.Μ.: 800986495 - Δ.Ο.Υ.: ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 146356703000

ΕΔΡΑ: ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ Γ 16, Τ.Κ. 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

1. ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΨΥΓΕΙΑ


ΜΕΤΟΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:

Α.Φ.Μ.: 111552743 - Δ.Ο.Υ.: ΑΧΑΡΝΩΝ

Α.Δ.Τ.: ΑΙ 027907

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ Γ 16, ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ. 13674

ΤΗΛ: 210 2441073

EMAIL: sklirostrans@hotmail.gr